پایگاه خبری

شفق: در FIFA، AFC و CAS هم می‌توان طرح دعوی کرد

شفق: در FIFA، AFC و CAS هم می‌توان طرح دعوی کرد
مدیرعامل سابق باشگاه تراکتورسازی، گفت: اگر برخی مسئول تیمداری هستند، چرا تراکتورسازی؟! خیلی از تیم‌ها هستند که می‌توانند به قصد قربت به آن‌ها کمک کنند.

شفق: در FIFA، AFC و CAS هم می‌توان طرح دعوی کرد