پایگاه خبری

شباهت تاریخی، حکم به قهرمانی یووه می‌دهد؟

شباهت تاریخی، حکم به قهرمانی یووه می‌دهد؟
شرایط امسال ببانکونری ها با آخرین باری که این تیم موفق شد لیگ قهرمانان را فتح کند شباهت زیادی دارد.​​​​​​​

شباهت تاریخی، حکم به قهرمانی یووه می‌دهد؟