پایگاه خبری

شاکری: دولت در حوزه ترافیک به وظایف خود عمل نکرد

شاکری: دولت در حوزه ترافیک به وظایف خود عمل نکرد
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: ترافیک شهر تهران را نباید وارد فازها و بازی‌های سیاسی کرد و این واقعیتی است که همیشه وجود داشته است.

شاکری: دولت در حوزه ترافیک به وظایف خود عمل نکرد