پایگاه خبری

شادی دردسرساز مهرداد محمدی

شادی دردسرساز مهرداد محمدی
مهرداد محمدی پس از اولین گلزنی خود در لیگ شانزدهم با در آوردن پیراهن، یک کارت زرد هم به جان خرید.

شادی دردسرساز مهرداد محمدی