پایگاه خبری

سیدحسن‌نصرالله: آینده منطقه برای مقاومت خواهد بود

سیدحسن‌نصرالله: آینده منطقه برای مقاومت خواهد بود
دبیرکل حزب‌الله در مراسم یادبود شیخ «عبدالناصر الجبری» دبیرکل جنبش «الامه» لبنان وی را از علمای برجسته در زمینه ایجاد وحدت و تقریب بیان کرد.

سیدحسن‌نصرالله: آینده منطقه برای مقاومت خواهد بود