پایگاه خبری

سیاری: نقش مهمی در امنیت اقیانوس هند داریم

سیاری: نقش مهمی در امنیت اقیانوس هند داریم
فرمانده نیروی دریایی ارتش اعزام ٤٩ ناوگروه این نیرو به مأموریت‌های مختلف برون‌مرزی را مظهر اقتدار نظام دانست و گفت: این مأموریت‌ها نقش مؤثری در تأمین امنیت شمال اقیانوس هند و خلیج عدن دارند.

سیاری: نقش مهمی در امنیت اقیانوس هند داریم