پایگاه خبری

سوء استفاده از تلگرام پس از واگذاری سیم کارت

سوء استفاده از تلگرام پس از واگذاری سیم کارت
نرم‌افزار تلگرام برای فعالسازی حساب، از روش ارسال کد فعالسازی به شماره سیم‌کارت استفاده می‌کند که در صورت تغییر مالکیت سیم‌کارت، مالک جدید ممکن است بتواند به حساب تلگرام صاحب سیم‌کارت دسترسی پیدا کند.

سوء استفاده از تلگرام پس از واگذاری سیم کارت