پایگاه خبری

سهم ایران از بازار نفت ژاپن چقدر است؟

سهم ایران از بازار نفت ژاپن چقدر است؟
سهم ایران از بازار واردات ژاپن در پی افزایش 49 هزار بشکه ای صادرات نفت ایران به این کشور در ماه اکتبر (دهم مهرماه تا دهم آبان ماه) به 6.6 درصد رسید.

سهم ایران از بازار نفت ژاپن چقدر است؟