پایگاه خبری

سند قرارداد پرسپولیس با منشا رو شد

سند قرارداد پرسپولیس با منشا رو شد
مسئول نقل و انتقالات پرسپولیس بعد از بازی با الوحده امارات عکسی را مبنی بر عقد قرارداد با گادوین منشا به هواداران نشان د اد.

سند قرارداد پرسپولیس با منشا رو شد