پایگاه خبری

سناتور آمریکایی:‌ پیروزی اسد در حلب «کابوس» آمریکا است

سناتور آمریکایی:‌ پیروزی اسد در حلب «کابوس» آمریکا است
یکی از سناتورهای ارشد آمریکا به شکست تروریست‌های مورد حمایت کشورش در حلب اعتراف کرده و گفته که ماجرای حلب «کابوسی» برای آمریکاست.

سناتور آمریکایی:‌ پیروزی اسد در حلب «کابوس» آمریکا است