پایگاه خبری

سفر مشکوک وزیر عربستانی به لبنان

سفر مشکوک وزیر عربستانی به لبنان
سفیر پیشین عربستان در عراق که به دلیل اظهارات تفرقه‌افکنانه‌اش، محترمانه از این کشور اخراج شد، حال در آستانه توافق گروه‌های لبنانی برای انتخاب ریاست‌جمهور و در سِمَت «وزیر مشاور» به لبنان سفر کرده است.

سفر مشکوک وزیر عربستانی به لبنان