پایگاه خبری

سرنوشت تخریب طبقات اضافه علاءالدین

سرنوشت تخریب طبقات اضافه علاءالدین
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در خصوص آخرین وضعیت تخریب طبقات اضافه پاساژ علاءالدین توضیحاتی را ارائه کرد.

سرنوشت تخریب طبقات اضافه علاءالدین

دانلود نرم افزار جدید