پایگاه خبری

سرنوشت بازندگان انتخابات؛ از خانه‌نشینی تا حضور در سایه

سرنوشت بازندگان انتخابات؛ از خانه‌نشینی تا حضور در سایه
هر انتخاباتی برندگان و بازندگانی دارد؛ از میان این بازندگان اما برخی می‌توانند حیات سیاسی خود را در شأنی تازه از سر بگیرند ولی برخی هم هستند که مجبور می‌شوند برای همیشه از صحنه سیاست خداحافظی کنند.

سرنوشت بازندگان انتخابات؛ از خانه‌نشینی تا حضور در سایه