پایگاه خبری

سردار نقدی:‌ ترامپ، گورباچفی برای آمریکا خواهد بود

سردار نقدی:‌ ترامپ، گورباچفی برای آمریکا خواهد بود
معاون فرهنگی سپاه پاسداران گفت: افرادی که می‌گفتند با تعطیل شدن هسته‌ای تحریم‌ها برداشته می‌شود به دلیل تردیدی که در دل مردم ایجاد کردند باید با ابراز شرمندگی از مردم عذرخواهی کنند.

سردار نقدی:‌ ترامپ، گورباچفی برای آمریکا خواهد بود