پایگاه خبری

سایه سرماخوردگی بر سر پرسپولیس

سایه سرماخوردگی بر سر پرسپولیس
یکی از اتفاقات جالب در اردوی تیم فوتبال پرسپولیس قبل از بازی با لخویا، گسترش ویروس سرماخوردگی در این تیم بود.

سایه سرماخوردگی بر سر پرسپولیس