پایگاه خبری

سازمان ملل، حادثه تروریستی تهران را محکوم کرد

سازمان ملل، حادثه تروریستی تهران را محکوم کرد
سازمان ملل متحد حادثه‌ی تروریستی روز چهارشنبه تهران را محکوم کرد.

سازمان ملل، حادثه تروریستی تهران را محکوم کرد