پایگاه خبری

ساری: باید سطح کیفی تیم بالا رود

ساری: باید سطح کیفی تیم بالا رود
سرمربی ناپولی با وجود پیروزی برابر تورینو تاکید کرد که باید سطح کیفی تیمش بالا رود. او همچنین به ستایش از ستاره ناپولی در دیدار برابر تورینو پرداخت.

ساری: باید سطح کیفی تیم بالا رود