پایگاه خبری

سارقان چادرهای مسافران نوروزی دستگیر شدند

سارقان چادرهای مسافران نوروزی دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شهرستان گناوه گفت: سه نفر از اعضای باند سرقت وسایل داخل چادرهای مسافران نوروزی بعد از دستگیری به ۶ فقره سرقت اعتراف کردند.

سارقان چادرهای مسافران نوروزی دستگیر شدند