پایگاه خبری

ساخت بلندترین سد آبی جهان در تاجیکستان

ساخت بلندترین سد آبی جهان در تاجیکستان
رئیس جمهوری تاجیکستان امروز شنبه طی مراسمی عملیات عمرانی ساخت بلندترین سد جهان با 335 متر ارتفاع در این کشور را که سالها مورد مناقشه با اربکستان است ؛ آغاز کرد.

ساخت بلندترین سد آبی جهان در تاجیکستان

دانلود برنامه ایمو