قیمت

زنگنه: افزایش قیمت نفت برای اوپک تهدید است

زنگنه: افزایش قیمت نفت برای اوپک تهدید است
وزیر نفت با تاکید بر این‌که افزایش قیمت نفت به‌دلیل افزایش تولید نفت رقبای اوپک، برای اوپکی‌ها تهدید است؛ از عدم توافق ایران و هند بر سر توسعه میدان نفتی فرزاد B خبر داد.

زنگنه: افزایش قیمت نفت برای اوپک تهدید است