پایگاه خبری

زمان احمدی نژاد انگار ساعت برعکس می چرخید

زمان احمدی نژاد انگار ساعت برعکس می چرخید
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: زمان دولت گذشته، رشد اقتصادی منفی بود و انگار ساعت بر عکس می‌چرخید و بردارها رو به قبل در حرکت بود لذا سران قوم هم می‌فرمودند در روز به جای سه وعده، دو وعده غذا بخورید و یک وعده غذا بخورید و دیگری دراوایل مرداد 91 در مشهد فرمود: اگر مرغ در دسترس نیست آن را با یک ماده پروتئینی دیگر جایگزین کنید.

زمان احمدی نژاد انگار ساعت برعکس می چرخید