پایگاه خبری

زلزله بعد از انتخابات، مشهد را لرزاند

زلزله بعد از انتخابات، مشهد را لرزاند
زمین لرزه ای به قدرت ۴.۶ ریشتر ریوش در خراسان رضوی را لرزه در آورد.

زلزله بعد از انتخابات، مشهد را لرزاند