پایگاه خبری

زاکانی عذر خواست و استعفا کرد

زاکانی عذر خواست و استعفا کرد
پرویز سروری به عنوان دبیرکل جدید جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی برگزیده شد.

زاکانی عذر خواست و استعفا کرد