پایگاه خبری

رژیم صهیونیستی آزمایش موشکی انجام داد

رژیم صهیونیستی آزمایش موشکی انجام داد
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از انجام یک آزمایش موشکی جدید در فلسطین اشغالی خبر داد.

رژیم صهیونیستی آزمایش موشکی انجام داد