پایگاه خبری

رونالدو، انتخاب اول ژورنالیست ها در 137 کشور

رونالدو، انتخاب اول ژورنالیست ها در 137 کشور
ژورنالیست های 137 کشور رأی اول خود در انتخاب بهترین بازیکن سال جهان را به رونالدو اختصاص داده اند.

رونالدو، انتخاب اول ژورنالیست ها در 137 کشور