پایگاه خبری

روسیه، دوست بدتر از دشمن است

روسیه، دوست بدتر از دشمن است
تکلیف با «دشمن» مشخص است اما امان از «دوست بد».دشمن از روبرو خنجر می‌زند و تکلیف اش مشخص است اما «دوست بد» از پشت.یعنی در شرایطی که احساس می‌کنید تکیه گاهی دارید به یکباره پشتتان خالی می‌شود و آنچه نباید بشود، می‌شود.قصه دلواپسان وطنی و نوع ارتباط شان با ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه دقیقا همین است.

روسیه، دوست بدتر از دشمن است