پایگاه خبری

روزه‌ داران چطور جلوی تشنگی خود را بگیرند؟

روزه‌ داران چطور جلوی تشنگی خود را بگیرند؟
رئیس انجمن اورولوژی ایران به مردم توصیه کرد که در بین افطار تا سحری آب بنوشند تا در ساعات روزه داری دچار کمبود آب و تنشگی نشوند.

روزه‌ داران چطور جلوی تشنگی خود را بگیرند؟