پایگاه خبری

روحانی مشهد را به مقصد تهران ترک کرد

روحانی مشهد را به مقصد تهران ترک کرد
رئیس جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر دو روزه خود به مشهد شامگاه پنجشنبه این شهر را به مقصد تهران ترک کرد.

روحانی مشهد را به مقصد تهران ترک کرد