پایگاه خبری

روحانی: مداخله غیرقانونی قدرت‌ها به تداوم خشونت دامن زده است

روحانی: مداخله غیرقانونی قدرت‌ها به تداوم خشونت دامن زده است
رئیس‌جمهور گفت: کشورهای آسیایی باید با گشودن بازارها، تعامل اقتصادی، اصلاح ساختارهای داخلی، در حوزه‌های سیاست‌گذاری، گام‌های بلندی در راه اعتلای کیفیت زندگی مردم خود و ارتقای جایگاه آسیا در تعاملات جهانی بردارند.

روحانی: مداخله غیرقانونی قدرت‌ها به تداوم خشونت دامن زده است

ورزشی