پایگاه خبری

روحانی: فردا روز همدلی و نشاط است

روحانی: فردا روز همدلی و نشاط است
رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه همه رقابت ها تا پایان امروز خاتمه می یابد تاکید کرد: فردا روز همدلی، وحدت و نشاط است و همه در کنار هم خواهیم بود.

روحانی: فردا روز همدلی و نشاط است