پایگاه خبری

روحانی در تماس با میشل عون چه گفت؟

روحانی در تماس با میشل عون چه گفت؟
رئیس جمهور انتخاب میشل عون را به عنوان رییس جمهور جدید لبنان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید، روابط تهران – بیروت بیش از پیش گسترش یابد.

روحانی در تماس با میشل عون چه گفت؟

اخبار جهان