پایگاه خبری

روحانی درگذشت پدر شهیدان بوغنیمه را تسلیت گفت

روحانی درگذشت پدر شهیدان بوغنیمه را تسلیت گفت
رئیس‌جمهور با تسلیت درگذشت پدر شهیدان بزرگوار هشال، شیال و رفیع بوغنیمه، برای این پدر شهید علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

روحانی درگذشت پدر شهیدان بوغنیمه را تسلیت گفت