پایگاه خبری

روحانی: حق سرک کشیدن به زندگی مردم را نداریم

روحانی: حق سرک کشیدن به زندگی مردم را نداریم
روحانی در ادامه سخنرانی خود با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: مردم را باید نسبت به حقوقشان بیش از گذشته آگاه کنیم. وقتی بازپرسی از زندگی خصوصی مردم می‌پرسد، محکم بایستد و بگوید این حریم خصوصی من است و تو حق سوال از زندگی خصوصی من را نداری. اینکه بررسی و شنود کنید که افراد در داخل خانه‌شان چکار می‌کنند، نباید به زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم و نباید تفتیش کنیم.

روحانی: حق سرک کشیدن به زندگی مردم را نداریم