پایگاه خبری

روحانی انتصاب نخست وزیر جدید ایتالیا را تبریک گفت

روحانی انتصاب نخست وزیر جدید ایتالیا را تبریک گفت
رئیس جمهور در پیامی به «پائولو جنتیلونی»، انتصاب وی را به عنوان نخست وزیر ایتالیا تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد در پرتو اراده سیاسی و اهتمام جدی مقامات دو کشور، پیوندها و روابط موجود بیش از پیش در جهت منافع متقابل توسعه یابد.

روحانی انتصاب نخست وزیر جدید ایتالیا را تبریک گفت