پایگاه خبری

روایت سیدحسن خمینی از روز ثبت نام آیت‌ الله

روایت سیدحسن خمینی از روز ثبت نام آیت‌ الله
یادگار امام تاکید کرد:‌ روزی که آقای هاشمی برای ثبت‌نام سال ۹۲ رفته بود، گفتم با همان ماشین‌های که همیشه رفت و آمد می‌کنید رفتید، گفتند بله برای رای مردم که نباید ریا کرد.

روایت سیدحسن خمینی از روز ثبت نام آیت‌ الله