پایگاه خبری

رضائیان: طارمی می‌تواند امسال آقای گل شود

رضائیان: طارمی می‌تواند امسال آقای گل شود
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید: این تیم امروز فرصت‌های زیادی برای گلزنی داشت که از دست داد.

رضائیان: طارمی می‌تواند امسال آقای گل شود