پایگاه خبری

رصد تحرکات تروریستی در شعاع 100 کیلومتری مرزها

رصد تحرکات تروریستی در شعاع 100 کیلومتری مرزها
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: دستگاه های امنیتی کشورمان از 100 کیلومتری مرزهایمان تحرکات را تحت کنترل دارند.

رصد تحرکات تروریستی در شعاع 100 کیلومتری مرزها