پایگاه خبری

رای الیوم: کری برای فلسطین اشک تسماح می‌ریزد

رای الیوم: کری برای فلسطین اشک تسماح می‌ریزد
روزنامه رای الیوم مواضع اخیر وزیر خارجه آمریکا درباره مسئله شهرک سازی رژیم صهیونیستی را دیرهنگام دانست و نوشت: کری برای فلسطین اشک تسماح می‌ریزد.

رای الیوم: کری برای فلسطین اشک تسماح می‌ریزد