طلا

راه‌ اندازی سامانه «نرم افزار طلاق» در استان ها

راه‌ اندازی سامانه «نرم افزار طلاق» در استان ها
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از راه‌اندازی سامانه نرم افزار طلاق در ١١ استان کشوری که دارای بالاترین نرخ طلاق هستند در آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر این سامانه در استان خراسان رضوی به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است.

راه‌ اندازی سامانه «نرم افزار طلاق» در استان ها