پایگاه خبری

راهپیمایی بحرینی ها در حمایت از شیخ قاسم

راهپیمایی بحرینی ها در حمایت از شیخ قاسم
مردم بحرین در حمایت از شیخ «عیسی قاسم» و اعتراض به سیاست های سرکوبگرانه آل خلیفه در حق شیعیان راهپیمایی گسترده انجام دادند.

راهپیمایی بحرینی ها در حمایت از شیخ قاسم

پامنا موبایل لپ تاپ