پایگاه خبری

رئیس جمهور لایحه بودجه ۹۶ را به مجلس تقدیم می‌کند

رئیس جمهور لایحه بودجه ۹۶ را به مجلس تقدیم می‌کند
رئیس جمهور جهت ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ فردا در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.

رئیس جمهور لایحه بودجه ۹۶ را به مجلس تقدیم می‌کند