اخبار سیاسی

رئیسی دیگر وقت ندارد به عرصه سیاسی بازگردد

رئیسی دیگر وقت ندارد به عرصه سیاسی بازگردد
حجت الاسلام اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز معتقد است که حجت الاسلام رئیسی به عرصه سیاسی باز نمی گردد.

رئیسی دیگر وقت ندارد به عرصه سیاسی بازگردد