پایگاه خبری

دیدار هاشمی با نایب رئیس کمیته المپیک

دیدار هاشمی با نایب رئیس کمیته المپیک
‎اور اردنر نایب رئیس IOC و رئیس فدراسیون جهانی تیر و کمان ضمن بازدید از آکادمی و بخش های مختلف کمیته ملی المپیک با کیومرث هاشمی دیدار و گفتگو کرد.

دیدار هاشمی با نایب رئیس کمیته المپیک