پایگاه خبری

دولت ترامپ، 7 ایرانی و چینی را تحریم کرد

دولت ترامپ، 7 ایرانی و چینی را تحریم کرد
رئیس‌جمهور آمریکا همزمان با تعلیق تحریم‌های ایران ذیل تعهداتش تحت برجام، علیه این کشور تحریم‌های موشکی اعلام خواهد کرد.

دولت ترامپ، 7 ایرانی و چینی را تحریم کرد