پایگاه خبری

دوری 10 روزه مدافع بارسلونا از میادین

دوری 10 روزه مدافع بارسلونا از میادین
یوردی آلبا، مدافع سرعتی تیم ملی اسپانیا و بارسلونا به علت مصدومیت 10 روز از میادین دور خواهد بود.

دوری 10 روزه مدافع بارسلونا از میادین

کرمان نیوز