پایگاه خبری

دنیرو: آمریکا صحنه یک کمدی ابلهانه و تراژیک شده است

دنیرو: آمریکا صحنه یک کمدی ابلهانه و تراژیک شده است
ستاره «راننده تاکسی» با حضور در جمع فارغ‌التحصیلان یکی از دانشگاه‌های امریکا به انتقاد شدید از وضعیت فعلی این کشور پرداخت.

دنیرو: آمریکا صحنه یک کمدی ابلهانه و تراژیک شده است