پایگاه خبری

دلیل عدم توافق گیگز با سوانسی فاش شد

دلیل عدم توافق گیگز با سوانسی فاش شد
اسطوره منچستر یونایتد علت عدم توافق با باشگاه سوانسی برای قبول سرمربیگری آن ها را فاش کرد.

دلیل عدم توافق گیگز با سوانسی فاش شد

خبرگزاری ایران