پایگاه خبری

دلیل آماده باش داعش در استان صلاح الدین

دلیل آماده باش داعش در استان صلاح الدین
داعش در استان صلاح الدین در شمال عراق به علت ناپدیدشدن تعدادی از فرماندهانش به حال آماده باش درآمده است.

دلیل آماده باش داعش در استان صلاح الدین