پایگاه خبری

دفع حمله داعش به جاده بیجی به موصل

دفع حمله داعش به جاده بیجی به موصل
نیروهای عراقی در ادامه عملیات آزادسازی موصل، دو محله دیگر در ساحل چپ این شهر را آزاد کردند.

دفع حمله داعش به جاده بیجی به موصل