پایگاه خبری

دعوت واشنگتن به مذاکرات آستانه

دعوت واشنگتن به مذاکرات آستانه
سفارت آمریکا در قزاقستان از دعوت این کشور به مذاکرات آستانه درباره حل بحران سوریه خبر داد.

دعوت واشنگتن به مذاکرات آستانه